شکست

شکست تاتنهام در خانه، همه چیز به نفع لیورپول

تاتنهام در خانه مقابل وولورهمپتون متحمل شکست سنگینی شد. ...