کوالیارلا مهم‌ترین

کوالیارلا مهم‌ترین رقیب رونالدو برای تصاحب عنوان آقای گلی

کاپیتان تیم سمپدوریا در 37 سالگی، در صدر جدول آقای گلی سری آ ایتالیا است.

...