تيم

تيم ملى ایران مقابل انگليس شکست خورد

تیم ملی شطرنج ایران در ششمين رقابت خود در مسابقات شطرنج قهرمانی تیمی جهان مقابل تیم ملی انگليس شكست خورد.

...