نتایج

نتایج کمانداران کشورمان در بخش مقدماتی کامپوند زنان مشخص شد

در دومین روز از مرحله اول کاپ آسیایی تیراندازی با کمان در تایلند، نتایج کمانداران کشورمان در بخش مقدماتی کامپوند زنان مشخص شد.

...