دور

دور نخست مسابقات آزاد شطرنج ایروفلوت مسکو نيمه تمام ماند

دور نخست مسابقات آزاد شطرنج ایروفلوت كه قرار بود امروز در مسکو برگزار شود، نيمه تمام ماند.

...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد