مقصودلو

مقصودلو برابر چیگائف روس شکست خورد

پرهام مقصودلو در دور ششم تورنمنت تاتا استیل برابر چیگائف روس شکست خورد. ...