روز

روز تمجید دوباره فیفا از ستاره ارزشمندی به نام علی دایی!

با نزدیک شدن به جام جهانی و پایان لیگ های معتبر جهانی ، فوکوس روی خاطرات جام جهانی افزایش یافته است. شعارسال: درفاصله ۳۵ روز به آغاز جام جهانی ، مرور فیفا روی ارزشمندترین های تاریخ ملی جهان به علی دایی رسیده است. از یک سو جدولی از ارزشمندترین بازیکنا ...