آس

آس رم ۲ – ۱امپولی؛ شروع رانیری با برد

ایلنا: شاگردان رانینری با نتیجه دو بر یک از سد حریف خود عبور کردند. ...