تصمیم

تصمیم کاهش سهمیه المپیک ایران ناعادلانه است/ اعتراض خواهیم کرد

شعار سال: علی مرادی درباره تصمیم فدراسیون جهانی وزنه برداری مبنی بر اینکه سهمیه المپیک کشورها براساس تعداد دوپینگی که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ دارند کاهش می یابد و ایران هم با ۱۰ نمونه مثبت تنها چهار سهمیه مردان و زنان( هر کدام دو سهمیه) در المپیک توکیو خ ...