جابری:

جابری: بازی‌های فینال لیگ نوجوانان را تا زمان دریافت آرا تعلیق کردیم

ایلنا: دبیر سازمان لیگ فوتسال گفت: سلامت بازی‌ها از اهمیت بسیار زیادی برای ما برخوردار است. ...