کلوپ:

کلوپ: نزدیک بود به خاطر صلاح گریه کنم!

ایلنا: سرمربی لیورپول می‌گوید از اقدام بزرگ محمد صلاح هیجان زده شده بود. ...