هشتمین

هشتمین سالگرد درگذشت مرحوم ناصر حجازی برگزار شد

مراسم هشتمین سالگرد درگذشت مرحوم ناصر حجازی با حضور چهره‌های ورزشی برگزار شد.

...