تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 نوامبر 2020 | 13:32 ب.ظ
۱۰ بوکسور در رینگ اردوی تیم ملی
۱۰ بوکسور در رینگ اردوی تیم ملی سرمربی تیم ملی بوکس ۱۰ بوکسور را به اردو فراخواند.