تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 نوامبر 2020 | 09:16 ق.ظ
پایان کار مدیرعامل پرسپولیس در حراست وزارت ورزش
پایان کار مدیرعامل پرسپولیس در حراست وزارت ورزش وزیر ورزش و جوانان مدیرکل جدید حراست وزارت ورزش و جوانان را منصوب کرد.