تاریخ انتشار: شنبه 11 جولای 2020 | 14:18 ب.ظ
حسین نوری به بخش منتقل شد
حسین نوری به بخش منتقل شد وضعیت حسین نوری دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان رو به بهبودی است.