تاریخ انتشار: جمعه 11 دسامبر 2020 | 16:34 ب.ظ
تعویق دوومیدانی داخل سالن قهرمانی جهان ۲۰۲۱
تعویق دوومیدانی داخل سالن قهرمانی جهان ۲۰۲۱ مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی جهان در چین، به تعویق افتاد.