تاریخ انتشار: شنبه 11 جولای 2020 | 17:44 ب.ظ
تایید کرونا گرفتن مدافع استقلال
تایید کرونا گرفتن مدافع استقلال پزشک تیم فوتبال استقلال: سیاوش یزدانی مدافع این تیم، کرونا گرفته است.